Sprawa dotyczyła umowy między TVP S.A. a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o emisję spotu reklamowego pokazującego efekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.

Z wnioskiem o udostępnienie tej umowy w ramach dostępu do informacji publicznej zwróciło się Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (obecnie Sieć Obywatelska - Watchdog Polska). Stowarzyszenie chciało dowiedzieć się jaka była cena tego spotu reklamowego i jakie były ogólne warunki umowy. Argumentowało, że Telewizja Polska i ARiMR są jednostkami publicznymi i informacje o ich finansowaniu podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Prezes ARiMR odmówił, twierdząc, że TVP S.A. nie zgodziła się na upublicznienie umowy. Podkreślił, że udostępnienie informacji zawartych w tej umowie naruszyłoby tajemnicę przedsiębiorstwa.

Stowarzyszenie zaskarżyło decyzję Prezesa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W listopadzie ub.r. warszawski WSA oddalił skargę. Uzasadnił, że ujawnienie informacji zawartych w umowie mogłoby źle wpłynąć na pozycję rynkową telewizji, bo chociaż jest telewizją publiczną, to przecież konkuruje z innymi nadawcami.

W piątek NSA oddalił skargę kasacyjną Stowarzyszenia na wyrok WSA (sygn. I OSK 511/13). Sędzia Małgorzata Pocztarek uzasadniając wyrok, wskazała, że TVP i ARiMR rzeczywiście są jednostkami publicznymi i zgodnie z ustawą o finansach publicznych informacje o ich finansowaniu podlegają udostępnieniu, jednak ta umowa zawierała informacje techniczne i technologiczne, które posiadają znaczną wartość gospodarczą, dlatego stanowią tajemnicę przedsiębiorcy i nie mogą zostać udostępnione. Jest to dopuszczalne ograniczenie konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej – podkreśliła sędzia.