Takie stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Krakowie w postanowieniu z 15 stycznia 2013 r., III AUz 1/13, LEX nr 1264369.

Sąd podkreślił, że nie można przy wykładni art. 138 k.p.c. pomijać kolejności wyliczenia miejsc doręczenia w art. 135 k.p.c., według którego doręczenia dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie. Jeżeli doręczający nie zastanie adresata ani jego domownika w mieszkaniu adresata, niedopuszczalne jest więc doręczenie pisma sądowego w miejscu pracy domownika adresata lub tam gdzie się domownika zastanie.

W rezultacie, doręczenie niezgodne z taksatywnie wymienionymi sposobami doręczenia nie może być uznane za doręczenie prawidłowe.