Nieznajomość prawa nie zawsze szkodzi

Organ podatkowy rozstrzygając czy podatnikowi przysługiwało prawo odliczenia opłaconych w Niemczech przez podatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne nie może domagać się od strony wskazania...

18.07.2012

Bezrobotny nie musi informować urzędu o podjęciu pracy

Samorząd terytorialny

Bezrobotny zatrudniony przez pracodawcę po obyciu stażu w wyniku spełnienia obowiązku nałożonego na pracodawcę przez urząd pracy na podstawie zawartej pomiędzy nimi umowy o staż nie ma obowiązku...

18.07.2012