Na jubileusz ...zaliczka i podatek

Na podstawie ceny zakupu usługi (jako pakietu) i przy uwzględnieniu liczby z niej korzystających jest możliwe ustalenie wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia . Takie stanowisko wynika z...

17.01.2013

NSA: przesłuchanie nie zawsze musi być powtórzone

Włączenie do materiału dowodowego protokołów przesłuchań świadków z innych postępowań nie narusza zasady czynnego udziału strony w postępowaniu. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA w Warszawie z 16...

16.01.2013

NSA: można interpretować przepisy o rachunkowości

Jeżeli przedmiotem indywidualnej interpretacji jest regulacja prawa podatkowego, która odwołuje się do przepisów o rachunkowości, ocena możliwości stosowania i wykładnia interpretowanej normy...

15.01.2013

WSA: dieta niesolidnego radnego może być obniżona

Nie narusza prawa zapis uchwały, że w przypadku uchylania się radnego od obowiązków związanych z wykonywaniem mandatu, dieta przysługująca za dany miesiąc kalendarzowy zostanie obniżona orzekł WSA w...

14.01.2013