Autokontrola uchwały rady gminy nie zawsze jest możliwa

Samorząd terytorialny

Zmiana lub uchylenie zaskarżonej do WSA uchwały nie czyni zbędnym rozpoznania skargi na uchwałę i wydania przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku, jeżeli zaskarżona uchwała może mieć zastosowanie...

19.12.2012

“Dyscyplinarka” za niewykonanie badania?

BHP

Czy nieskorzystanie przez pracownika ze skierowania na kontrolne badanie lekarskie może stanowić podstawę dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę? Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2000 r., I...

18.12.2012

Aport akcji do spółki osobowej nie jest opodatkowany

Wniesienie do spółki osobowej aportem akcji w polskich spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych a także akcji w spółkach kapitałowych mających siedzibę poza granicami Polski, jest czynnością...

17.12.2012

Kompensata wierzytelności wyklucza szybszy zwrot VAT

Gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji zostały uregulowane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności, podatnik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego...

14.12.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski