Dyrektor sanatorium zwrócił się do burmistrza miasta z wnioskiem o cofnięcie koncesji na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu spółce, prowadzącej restaurację na terenie sanatorium. Żądanie uzasadnił między innymi zakłócaniem ciszy nocnej w sanatorium spowodowane nadmiernym spożyciem napojów alkoholowych przez kuracjuszy i klientów w restauracji. Burmistrz miasta odmówił cofnięcia zezwolenia. Więcej>>>