WSA: właściciel hotelu płaci abonament RTV

Zwolnione z rejestracji są odbiorniki przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów. Właściciel hotelu musi płacić abonament...

06.01.2015

NSA: choroba zawodowa nie wymaga całkowitej pewności

Sąd stwierdził, że nie trzeba stu procentowej pewności, aby orzec chorobę zawodową wywołaną narażeniem zawodowym. Rzadko kiedy medycyna daje całkowitą pewność powstania choroby i przepisy nawet tego...

03.01.2015

WSA: wójt musi wyjaśnić przyczyny zalewania działki

Samorząd terytorialny

W sprawach dotyczących naruszenia stosunków wodnych, nie jest możliwe bez przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania wyjaśniającego, odgórne założenie tożsamości przedmiotowej postępowań uznał...

31.12.2014

NSA: posada radnego Zielonej Góry - obroniona

Przewodniczący Rady Miasta nie może być zwolniony z pracy w banku z przyczyn ekonomicznych w związku ze zwolnieniami grupowymi. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze...

31.12.2014