WSA: wójt musi wyjaśnić przyczyny zalewania działki

Samorząd terytorialny

W sprawach dotyczących naruszenia stosunków wodnych, nie jest możliwe bez przeprowadzenia jakiegokolwiek postępowania wyjaśniającego, odgórne założenie tożsamości przedmiotowej postępowań uznał...

31.12.2014

NSA: posada radnego Zielonej Góry - obroniona

Przewodniczący Rady Miasta nie może być zwolniony z pracy w banku z przyczyn ekonomicznych w związku ze zwolnieniami grupowymi. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze...

31.12.2014

Spadkobierca otrzyma zwrot VAT za materiały budowlane

Spadkobiercy przysługuje prawo ubiegania się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych, które poniósł spadkodawca, po złożeniu wniosku i dołączeniu faktur potwierdzających poniesienie...

30.12.2014

NSA: odmowa wypłacenia ekwiwalentu za nadgodziny

Roszczenia o wypłatę ekwiwalentu za godziny nadliczbowe przedawniają się po trzech latach od daty zwolnienia policjanta ze służby - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny i uznał, że komenda Policji...

29.12.2014