WSA: interes prawny musi być realny i osobisty

Samorząd terytorialny

Interes prawny należy rozumieć jako więź prawną pomiędzy oznaczonym podmiotem i konkretną norma prawną. Takie powiązanie powinno mieć przy tym charakter realny, osobisty i weryfikowany, a nie jedynie...

05.04.2016

NSA: gazy pod kontrolą nie zagrażają środowisku

Jeśli inwestor uzyskał decyzję starosty zezwalającą na wprowadzenie do powietrza pyłów i gazów z warsztatu, to nie ma podstaw do zaniechania działalności gospodarczej - taki jest sens wyroku...

04.04.2016

PIT: fiskus nie pobierze daniny od Zabużan

Uprawnieni do rekompensaty za pozostawione mienie zabużańskie nie zapłacą podatku także wtedy, gdy wybiorą spośród siebie jedną osobę, która odbierze całą kwotę, a następnie przekaże im należną...

01.04.2016

NSA: "Wspólnota Polska" słusznie ukarana grzywną

Sprawozdania wewnętrzne stowarzyszenia nie mogą być udostępniane powszechnie - wyjaśniał Naczelny Sąd Administracyjny. - Jednak Stowarzyszenie 'Wspólnota Polska na wezwanie sądu nie odpowiedziało,...

01.04.2016