PIT: składki ZUS nie dają prawa do ulgi prorodzinnej

Limit zarobków dziecka wynoszący 3089 zł to przychód pomniejszony tylko o koszty jego uzyskania, a nie jeszcze o składki na ubezpieczenie społeczne. NSA wydał kolejny niekorzystny dla podatników...

16.03.2016

Pozostawanie w konkubinacie nie daje prawa do zmiany nazwiska

Samorząd terytorialny

Pozostawanie przez osoby w związku o charakterze konkubinatu, bez względu na to, czy chodzi o związek osób jednej płci, czy o związek heteroseksualny, ale w innym związku niż związek małżeński, nie...

16.03.2016

Samorządowy zakład budżetowy musi mieć odrębny NIP

Jeżeli zakład budżetowy na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych pozostaje odrębnym podatnikiem to powinien na potrzeby tych rozliczeń posługiwać się swoim odrębnym NIP - wyjaśnił...

15.03.2016