Zamawiający prowadząc przetarg dopuścił zastosowanie rozwiązań równoważnych. W wyniku kontroli doraźnej stwierdzono liczne nieprawidłowości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Mimo takiego zapisu w SIWZ niemożliwe było zaproponowanie rozwiązań równoważnych, co prowadziło do naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Od wyników kontroli zamawiający złożył zastrzeżenia. Sprawa trafiła do KIO.

Rozwiązania równoważne zapewniają szeroki krąg wykonawców >>>>

Krajowa Izba Odwoławcza uznała zastrzeżenia za nieuzasadnione. Jednocześnie, zaakceptowała ustalenia wynikające z kontroli. Skład orzekający słusznie wskazał, iż zamawiający pomimo niewątpliwego faktu bycia gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienie publicznego nie może w sposób nieograniczony opisać przedmiot zamówienia. Zgodnie z art. 29 p.z.p. opis ten nie może zostać sformułowany w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji. 

Przedmiot zamówienia musi więc zostać opisany poprzez cechy odpowiadające rzeczywistym i uzasadnionym potrzebom zamawiającego. Słusznie wskazano, iż w tym przypadku dopuszczenie rozwiązań równoważnych było jedynie pozorne. Wyniki kontroli wskazywały bowiem, iż nie ma możliwości zaproponowania takiego rozwiązania. Wobec czego, nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania w sposób nienaruszający zasad uczciwej konkurencji. Izba wskazała, iż często zawodne jest określanie równoważności poprzez wykazanie konkretnych parametrów, które będą o niej decydować.

Źródło: uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 maja 2016 r. (KIO/KD 31/16)

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł