Filip Śledź

Artykuły autora

Przepisy zamówieniowe w jednej publikacji

Zamówienia publiczne

Publikacja - Prawo zamówień publicznych. Zbiór przepisów zawiera najważniejsze dla zamawiających i wykonawców akty prawne pozwalające na sprawne przeprowadzenie przetargu, postępowania w sprawie...

08.08.2017

Zasada uczciwej konkurencji nie jest bezwzględna

Zamówienia publiczne

Obowiązek zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu nie jest bezwzględny, gdyż każdorazowo należy uwzględnić potrzeby zamawiającego - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

07.07.2017
1  2  3  4  5  6  7  8  9    77