Od początku 2017 r. do 30 czerwca kraje członkowskie UE opublikowały łącznie 99.175 ogłoszeń o przetargach. Polscy zamawiający w tym czasie przedstawili 10.056 informacji o postępowaniach. 6 z nich dotyczyło ogłoszeń na temat koncesji na roboty budowlane, zaś 118 obejmowało zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. W stosunku do ogłoszeń opublikowanych przez tzw. "nowe" państwa członkowskie UE, ogłoszenia z Polski stanowią ok. 43 proc. całości.

Pod względem trybów, w których udzielane są zamówienia w Polsce, zdecydowaną większość stanowi przetarg nieograniczony, który stanowi aż 97,37 proc. całości postępowań. Zamawiający korzystają także z przetargu ograniczonego (1,52 proc.), negocjacji z ogłoszeniem (0,78 proc.), dialogu konkurencyjnego (0,14 proc.), partnerstwa innowacyjnego (0,3 proc.) oraz konkursu (0,17 proc.). 

Większość udzielanych zamówień, w analizowanym przez UZP okresie stanowiły dostawy (52,32 proc.). Usługi stanowiły 37,52 proc. całości postępowań, zaś roboty budowlane dotyczyły 10,16 proc.) ogółu zamówień. 

W zdecydowanej większości zamówienia zostały udzielane wykonawcom krajowym. Jedynie 3,23 proc. z pośród wszystkich umów zostało podpisanych z wykonawcami zagranicznymi. W tym czasie polscy wykonawcy uzyskali na rynkach zagranicznych 27 zamówień.

Źródło: www.uzp.gov.pl

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami