Nawet za jednodniowe opóźnienie można stracić uprawnienia

Samorząd terytorialny

Brak przedłożenia staroście we właściwym terminie informacji o terminie rozpoczęcia zajęć stanowi rażące naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka...

30.10.2015

Wykonawca musi zamanifestować poufność danych

Zamówienia publiczne

Dla skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa nie wystarczy samo przekonanie, że posiadane informacje mają charakter poufny. Ta poufność danych musi być wyraźnie lub w sposób dorozumiany...

30.10.2015

W stawce opłaty za odpady nie uwzględnia się podatku VAT

Samorząd terytorialny

Zakład budżetowy pobierając opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi występuje w roli organu władzy publicznej. Zatem w stawce opłaty za odpady nie uwzględnia się podatku VAT uznał Wojewódzki...

28.10.2015

PIT: pracownik zapłaci podatek za posiłek ponad dietę

W zakresie zwrotu kosztów wyżywienia za czas podróży służbowej wolna od podatku dochodowego jest tylko równowartość diety określonej w przepisach dotyczących podróży służbowych. Tak wskazał NSA w...

28.10.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski