Sąd: władze Pruszkowa nie dyskryminowały Czeczenki

Samorząd terytorialny

Warszawski sąd oddalił powództwo Czeczenki, która domagała się od władz Pruszkowa m.in. 10 tys. zł zadośćuczynienia i wdrożenia polityki równego traktowania petentów, w związku z odmową rozpatrzenia...

27.05.2015

Trudna sytuacja nie umarza automatycznie gminnych należności

Samorząd terytorialny

Nie istnieje przepis prawa, w myśl którego pozostawanie w bardzo trudnej sytuacji materialnej automatycznie wiąże się z umorzeniem należności publicznoprawnych przysługującym gminie orzekł Wojewódzki...

27.05.2015

Sąd: nie będzie ponownych wyborów wójta Tarłowa

Samorząd terytorialny

Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił we wtorek postanowienie kieleckiego sądu okręgowego, unieważniające wybory wójta gminy Tarłów (Świętokrzyskie). Zdaniem sądu na możliwe nieprawidłowe dopisanie osób...

26.05.2015

WSA: o istotnym odstępstwie decyduje specjalista

Budownictwo

W razie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę organ wydaje decyzję na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 pr. bud. Dodatkowo uznanie, że...

26.05.2015

SN: LOK nie zasiedzi nieruchomości w Białymstoku

O stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości decyduje podstawa prawna wydania gruntu i sposób władania - stwierdził Sąd Najwyższy i dodał, że charakter użytkowania Ligii Ochrony Kraju od lat 40. nie...

26.05.2015