Spółka złożyła wniosek o pozwolenie na budowę instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych.

Organ administracji zatwierdził projekt spółki i udzielił pozwolenia na budowę instalacji.

Decyzję tę zaskarżył prokurator zarzucając między innymi niezgodność projektu budowlanego z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

WSA nie podzielił zarzutu prokuratora i uznał, że projekt budowlany jest zgodny z załączaną do sprawy decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

W ocenie sądu w projekcie budowlanym zgodnie z kartą przewidziano odpowiednie i wszystkie moduły technologiczne wiaty do magazynowania kompostu, a zmianie uległa jedynie powierzchnia zabudowy hali.

Nie można uznać, iż w tym zakresie zachodzi sprzeczność między projektem budowlanym a wydana decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Należy to odnieść również należy do kwestii zmniejszenia ilości obiektów stabilizacji tlenowej.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Zdaniem sądu zmniejszenie intensywności zabudowy czy też mocy urządzeń w odniesieniu do założonej w postępowaniu o środowiskowych uwarunkowaniach nie może być traktowane jak sprzeczność.

Dopiero zwiększenie intensywności zabudowy lub zastosowanie urządzeń powodujące zwiększone emisje prowadziłoby do powstania sprzeczności projektu budowlanego z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 652/15, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów