Podwyższone koszty muszą wynikać z umowy

Podatnik w związku z brakiem podziału wynagrodzenia określonego w umowie o pracę na wynagrodzenie związane z przekazaniem majątkowych praw autorskich oraz pozostały czas pracy, nie będzie mógł...

04.03.2016

WSA: tylko producent rolny otrzyma zwrot akcyzy

Prawo do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego uzależnione jest od posiadania przez producenta rolnego gospodarstwa rolnego w dniu 1 lutego danego roku. Tak wskazał WSA w Opolu w wyroku z 10...

04.03.2016

TSUE wskaże zasady uzupełniania próbek przez wykonawców

Zamówienia publiczne

Trybunał Sprawiedliwości UE rozpoznaje wniosek prejudycjalny Krajowej Izby Odwoławczej, który dotyczy kwestii uzupełniania próbek, zatrzymywania wadium, a także interesu w uzyskaniu zamówienia -...

03.03.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski