VAT: gwarancja przychodów nie korzysta ze zwolnienia

Wskazanie, że strony zawarły umowę gwarancyjną nie wpływa na kwalifikację podatkową czynności, jako usługi gwarancyjnej skoro umowa nie jest związana z wadami czy ubytkami jakościowymi rzeczy ani z...

10.06.2015

NSA: zmiana trasy niebezpiecznego ładunku grozi karą

Samowolna zmiana trasy pojazdu przewożącego alternatywne paliwo spotkała się z karą finansową spółki transportowej. Kierowcy zatem narazili życie i zdrowie ludzi znajdujących się na niekontrolowanej...

09.06.2015

Nie chroni nas interpretacja naszego kontrahenta

Z interpretacji wydanej na rzecz innego podatnika nie można wywodzić korzystnych dla siebie skutków prawnych, jeżeli pozostają one w sprzeczności z prawidłową wykładnią prawa materialnego. Tak...

09.06.2015