Zdaniem sądu zaniedbanie obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznego stanowiska pracy uzasadnia odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy.

Rozstrzygnięcie zapadło w sprawie o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z śmiertelnym wypadkiem przy pracy, któremu uległ pracownik zatrudniony w jednostce wojskowej na stanowisku palacza. Poszkodowany podczas czyszczenia kanałów spalinowych zmarł w zakładowej kotłowni wskutek zatrucia czadem. Jak ustalono w toku postępowania sądowego, przyczyną tego tragicznego zdarzenia były uchybienia organizacyjne i techniczne. Więcej>>