PIT: bez użytku prywatnego nie ma podatku

Osoba korzystająca z laptopa bądź smartfona swojego kontrahenta w celu wykonania umowy, nie uzyskuje przychodu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26...

20.02.2015

SN: ustnego testamentu nie może spisywać spadkobierca

Testamentu ustnego nie może spisywać spadkobierca, gdyż nie gwarantuje obiektywizmu - stwierdził Sąd Najwyższy. - Protokół mogą sporządzić świadkowie albo inne osoby, lecz nie wolno im dodawać...

20.02.2015

Podatek od nieruchomości: hala namiotowa to nie budowla

Budownictwo

Hali namiotowej nie można zaliczyć do budowli, a tym samym do budowli w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co wyklucza jej opodatkowanie podatkiem od nieruchomości. Tak wskazał WSA w...

18.02.2015