Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy  w interpretacji indywidualnej z 19 sierpnia 2016 r. Wnioskująca o interpretacje spółka miała wątpliwości dotyczące zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego w kontekście archiwizowania wyłącznie w formie elektronicznej faktur otrzymanych w formie papierowej.

Organ podatkowy potwierdził w interpretacji pogląd spółki, że będzie mogła przechowywać faktury otrzymane w formie papierowej tylko w postaci elektronicznej (skany zapisane w pamięci komputera), pod warunkiem: zagwarantowania autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych faktur od momentu ich wystawienia przez kontrahentów do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego; przechowywania faktur w sposób pozwalający na łatwe ich odszukanie oraz w sposób umożliwiający na żądanie uprawnionego organu bezzwłoczny dostęp do faktur i przetwarzanie danych w nich zawartych. Potwierdzeniem tego jest fakt, że krajowy ustawodawca nie skorzystał z opcji zawartej w przepisach unijnych wprowadzania wymogu przechowywania faktur w oryginalnej postaci, tj. w takie w jakiej zostały przesłane lub udostępnione.

Dyrektor Izby Skarbowej zaznaczył jednak, że weryfikacja prawidłowości stosowanego przez spółkę systemu przechowywania faktur w formie elektronicznej oraz wypełnienia warunków zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych wymaga wiedzy specjalistycznej. Zatem tej ostatecznej weryfikacji może dokonać właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w toku kontroli podatkowej lub skarbowej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 sierpnia 2016 r., ITPP3/4512-343/16/MD

Dowiedz się więcej z książki
VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł