ETS: unijny bank może skupować obligacje państwowe

Program skupu obligacji skarbowych na rynkach wtórnych (tzw. OMT) z 2012 r. nie przekracza kompetencji EBC w zakresie polityki pieniężnej i nie narusza zakazu bezpośredniego finansowania państw...

16.06.2015

Transakcja wymiany udziałów nie podlega PCC

Zmiana umowy spółki związana z wniesieniem jako aportu udziałów w innej spółce kapitałowej (spółce zależnej), dających w niej większość głosów, w zamian za nowe udziały w spółce kapitałowej, nie...

16.06.2015