SA: protest wyborczy musi mieć prawną podstawę

Jeśli autor protestu nie wskaże wymaganych ustawą podstaw swojego żądania, sąd pozostawi protest wyborczy bez dalszego biegu. Wymaga tego istota i kontradyktoryjny (sporny) charakter postępowania -...

24.02.2015

CIT: przyłączenie czasowe, lecz wydatek definitywny

Dla kwalifikacji wydatków poniesionych za zakup części zamiennych bez znaczenia jest ich rozróżnienie na części montowane na stałe w określonym urządzeniu, czy też jedynie na czas usunięcia usterki...

24.02.2015

SA: zasłonięcie okna może naruszać dobra osobiste

Zasłonięcie okien sąsiedniej nieruchomości i pozbawienie jej dostępu do światła może uzasadniać żądanie zadośćuczynienia z tytułu dóbr osobistych - uznał Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

22.02.2015

WSA: ziemia dla rolnika, nie dla obcej spółki

Spółka z kapitałem zagranicznym, która chciała nabyć dwa hektary ziemi spotkała się ze sprzeciwem wniesionym przez ministra rolnictwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił jego argumenty, że...

21.02.2015