Sprawa dotyczyła skutków podatkowych wypłaty sumy z polisy ubezpieczeniowej a ściślej rzecz biorąc kwestii opodatkowania odszkodowania podatkiem od spadków i darowizn.

Chodziło o podatnika, któremu wypłacono blisko 390 tys. euro. z polisy ubezpieczeniowej w związku ze śmiercią krewnej. Zmarła mieszkała we Francji i była francuskim podatnikiem. Odszkodowanie to nie wchodziło w skład spadku po zmarłej krewnej. Podatnik zapytał fiskusa, czy uzyskane odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Sam uważa, że nie podlega, albowiem nie wchodziło w skład spadku ani nie było darowizną.

Fiskus się zgodził. Organ uznał, że świadczenie pieniężne otrzymane z ubezpieczenia (z polisy ubezpieczeniowej zmarłego), zgodnie z art. 922 § 2 w powiązaniu z art. 831 § 3 Kodeksu cywilnego nie jest nabyte tytułem spadku, skoro podatnik jest osobą uprawnioną do przejęcia kwoty tego ubezpieczenia. Podatnik nie jest więc obowiązany do uiszczenia podatku od spadków i darowizn z tytułu środków uzyskanych z polisy ubezpieczeniowej krewnej.

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 stycznia 2017 r., sygn. 2461-IBPB-2-1.4515.455.2016.1.HK, LEX nr 332512

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów