WSA: starosta nie kontroluje klasyfikacji użytku gruntowego

Samorząd terytorialny

Zmiana danych ewidencji gruntów i budynków, obejmująca klasyfikację użytku gruntowego wykracza poza kontrolę dokumentacji technicznej prowadzoną przez starostę uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

13.05.2015

SA: sąd nie ingeruje w sprawy wewnętrzne kościołów

Autonomia związków wyznaniowych stanowi przejaw realizacji wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym. Oznacza władzę kościoła do stanowienia prawa i kierowania się nim w stosunkach wewnętrznych....

11.05.2015