Przeprowadzono przetarg na remont dachu i elewacji ścian szczytowych. Po ogłoszeniu wyników jeden z wykonawców zarzucił zamawiającemu złamanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów startujących w postępowaniu. Twierdził, że jego oferta, wraz z którą przedstawił kosztorys, stosując kalkulację własną nakładów robocizny, została bezpodstawnie odrzucona. Zamawiający przed odrzuceniem oferty odwołującego, nie zgłosił żadnych wątpliwości w zakresie nakładów związanych z robocizną, którą wolno było - według SIWZ - wykonawcy kształtować indywidualnie. Sprawa trafiła do KIO.

Uczestnicy konkursu mają prawo do odwołań dotyczących SIWZ >>>

Zamawiający uważał, że wykonawca nie dostosował się do sposobu obliczania ceny podanego w SIWZ i warunków sporządzenia przedmiaru - dlatego jego oferta niezgodna z wymaganiami, została odrzucona. W opinii zamawiającego "zastosowanie przez odwołującego innych kryteriów nakładów czasowych na wykonanie określonego zakresu robót należy uznać za nieuprawnioną ingerencję w treść specyfikacji."

KIO uwzględniła odwołanie, wskazując, że w treści SIWZ nie było zakazu wykonania przedmiaru metodą "kalkulacji własnej", ani nakazu skorzystania z innej, konkretnej metody.  Zamawiający nie określił, w sposób wystarczająco precyzyjny, swoich wymagań. W związku z czym, nie było podstaw do odrzucenia oferty wykonawcy. Skład orzekający stwierdził również, że oczekiwane przez zamawiającego metody kosztorysowania (według KNr-ów lub KNNr-ów) od dawna uznawane są za przestarzałe i nieprecyzyjne.

Złożona przez wykonawcę oferta była nieporównywalna z innymi, w związku z czym KIO nakazała unieważnienie postępowania, aby uniknąć ryzyka dyskryminacji i po poprawieniu SIWZ przeprowadzenie go jeszcze raz.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 czerwca 2016 r. (KIO 883/16)

www.uzp.gov.pl

 

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł