Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ogłosiło przetarg ograniczony na wybór podmiotu, który miałby wydawać cztery rodzaje kart do tachografów. Określone w nim warunki zaskarżyła firma Gemalto. Sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej. 

Zamawiającemu zarzucono naruszenie zasady uczciwej konkurencji poprzez postawienie wymogu, aby wykonawca wcześniej wykonał usługę polegającą na wydawaniu kart do tachografów o wartości co najmniej 35 mln zł. Jak wskazuje "DGP" skutkować to miało eliminacją jakiejkolwiek konkurencji uprzywilejowując jednego wykonawcę. Wskazano również, że w przypadku organizacji przetargu nieograniczonego cena tachografów mogłaby okazać się niższa.

Wniesienie odwołania wymaga wykazania interesu w uzyskaniu zamówienia >>>

Krajowa Izba Odwoławcza postanowieniem z dnia 1 lipca 2016 r. (KIO 1049/16) odrzuciła odwołanie. Skład orzekający stwierdził, iż na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1494) do postępowania stosuje się jedynie odpowiednio przepisy dotyczące przetargu ograniczonego. Skutkuje to brakiem możliwości zastosowania innych przepisów p.z.p., w szczególności dotyczących środków ochrony prawnej. Wobec czego, rozpoznanie odwołania w tym przypadku było niedopuszczalne.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł