Druga instancja nie dla wszystkich

Zamówienia publiczne

Sądy okręgowe zaczęły odmawiać rozpoznania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej w sytuacji, gdy choć jeden zarzut został przez nią uwzględniony. Nie można przecież skarżyć korzystnego dla...

17.12.2014