UOKiK: 45 nowych ważnych dla konsumentów wyroków

Naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez towarzystwa ubezpieczeniowe, banki i dewelopera a także ograniczenia konkurencji przez właściciela sieci restauracji czy dystrybutora energii...

15.02.2016

Wycofanie oferty może uchronić wykonawcę przed karą

Zamówienia publiczne

Wykonawca, który posłużył się fałszywymi dokumentami, nie odpowiada karnie, jeśli wycofa swoją ofertę. Jednocześnie, nie ma znaczenia to czy ofertę wycofał z powodu skruchy, czy też dlatego, że...

15.02.2016