SN: nie będzie małej reprywatyzacji

Skarb Państwa uzyskał korzystną dla siebie uchwałę siedmiu sędziów. Według której może zasiedzieć nieruchomości odebrane nawet bezprawnie w PRL byłym właścicielom lasów i ziemi rolnej....

16.04.2015

NSA: radny może być jednocześnie dyrektorem ZOZ

Samorząd terytorialny

Zarządzanie przez radnego samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej, który został wyposażony w mienie komunalne, nie stanowi zarządzania działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego...

16.04.2015

Szwedzka spółka nie spełnia definicji CFC

Obowiązek ewidencjonowania w odrębnej ewidencji nie występuje, jeżeli spółka zależna nie spełnia definicji zagranicznej spółki kontrolowanej. Nie ma także obowiązku składania polskiemu urzędowi...

15.04.2015

TK: bankowy tytuł egzekucyjny zniknie z obrotu

Bankowy tytuł egzekucyjny jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą równości - orzekł we wtorek 14 kwietnia br. Trybunał Konstytucyjny. - Jest to nieuzasadnione uprzywilejowanie instytucji finansowej...

14.04.2015

NSA: niższe stawki za holowanie i przechowanie pojazdu

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok niekorzystny dla właścicieli parkingów, którzy usuwają auta z dróg i przechowują je. Stawki przyjęte przez radę powiatu dotyczą właścicieli pojazdów, a nie...

14.04.2015