W przedmiotowej sprawie fiskus określił podatnikowi zobowiązanie podatkowe w PIT. Organ kontroli skarbowej ustalił, że podatnik uzyskał przychód z niezaewidencjonowanej sprzedaży obrączek prowadzonej na portalu internetowym.

Podatnik wyjaśniał, że dokonywał sprzedaży obrączek z prywatnych kolekcji znajdujących się w jego posiadaniu przez okres ponad półroczny. Zdaniem fiskusa jednak ich nie odsprzedawał, tylko je na zamówienie klientów wykonywał. Organ uznał zatem, że przychody ze sprzedaży z tytułu transakcji zawartych w serwisie internetowym należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu. Zdaniem sądu nie zasługuje na wiarę twierdzenie podatnika, że dokonując w jednym roku zbycia łącznie 388 kompletów obrączek wykonanych wg wzorów, z możliwością dostosowania ich do potrzeb klienta, oraz innej biżuterii na rzecz 530 kupujących, dokonywał sprzedaży wyrobów ze złota zgromadzonych uprzednio w ramach prywatnych zbiorów kolekcjonerskich. Według sądu, opierając się na danych dotyczących wpłat i wypłat na rachunku bankowym oraz zapisach z aukcji na portalu internetowym, a mianowicie, że "wszystkie obrączki są nowe, wykonywane na zamówienie, a termin wykonania: do 14 dni od daty zakupu" oraz na informacji o przerwie urlopowej należało przyjąć, że strona działała jako przedsiębiorca, podejmując zorganizowane i systematyczne działania mające na celu realizację zysku, w związku ze zwiększaniem wartości wyrobów z metalu szlachetnego, z którego wykonywał zamawiane obrączki i inne elementy biżuterii. Powód transakcji (zakup domu czy inne wydatki) pozostaje bez znaczenia na tle jednoznacznego ustalenia wykonywania ich przez podatnika w ramach działalności gospodarczej, z której przychód winien być zaewidencjonowany.

Podatnik nie może więc korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PIT. Przedmiotem transakcji nie była sprzedaż prywatnych zbiorów kolekcjonerskich, jako innych rzeczy, które zostały nabyte przed upływem pół roku. Przedmiotem transakcji były głównie usługi świadczone pod indywidualne potrzeby zamawiających, np. wykonanie par obrączek ślubnych wg wzoru oraz sprzedaż wyrobów ze złota tj. pierścionków, zawieszek, bransoletek, kolczyków i łańcuszków. W ciągu kontrolowanego roku podatnik oferował wykonanie kompletu obrączek według 60 określonych wzorów. W tej sytuacji zasadnie fiskus uznał, że wartość świadczonych usług i sprzedawanego towaru stanowi dla podatnika przychód. Podatnik działał bowiem jak zawodowy, profesjonalny jubiler, przedstawiając stałą, systematyczną ofertę swoich usług w serwisie Allegro.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Sąd kasacyjny potwierdził, że podatnikowi należało odmówić skorzystania ze zwolnienia dotyczącego sprzedaży jako zgromadzonej prywatnej kolekcji obrączek przez osobę prywatną. Przedmiotem sprzedaży nie był bowiem prywatny zbiór kolekcjonerski, lecz nowe wyroby wykonywane głównie na indywidualne potrzeby zamawiających. Podatnik działał bowiem w charakterze podmiotu prowadzącego handlową i usługową działalność gospodarczą, albowiem jego działalność w tym zakresie przybrała formę zawodową (profesjonalną), czyli stałą (powtarzalność czynności), a zamiar został wykazany obiektywnymi dowodami ich kontynuacji, spełniając tym samym warunki opisane w treści art. 5a pkt 6 ustawy o PIT.

Wyrok NSA z 12 października 2016 r., sygn. akt II FSK 2185/14

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów