NSA: rolnik wygrał walkę o użytek ekologiczny

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że uchwała rady gminy określająca granice użytku ekologicznego ze stawami i fiołkiem bagnistym jest nieważna od chwili podjęcia z powodu niejednoznacznego...

04.12.2014

Za tydzień decyzja TK ws. zakazu uboju rytualnego

10 grudnia Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie losy wniosku Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich co do konstytucyjności zakazu uboju rytualnego zwierząt, czyli bez ich wcześniejszego ogłuszania.

03.12.2014

NSA: siedlisko orlika blokuje budowę wiatraków

Budowa elektrowni wiatrowej w otoczeniu obszarów Natura 2000, który jest jedną z ważniejszych w Polsce ostoi orlika krzykliwego wzbudziła protesty ekologów. Naczelny Sąd Administracyjny przychylił...

03.12.2014

Sieradzki sąd stwierdził nieważność wyboru radnego gminy

Samorząd terytorialny

Sąd Okręgowy w Sieradzu stwierdził w środę nieważność wyboru gminnego radnego w miejscowości Wielgie w gminie Ostrówek (Łódzkie). Nakazał też obwodowej komisji wyborczej ponowne przeliczenie głosów...

03.12.2014

Sąd: oszustwo na egzaminie to poważne przestępstwo

Oszustwa związane z egzaminami na studiach to przestępstwo, którego nie można uznać za czyny o niskiej szkodliwości społecznej - ocenił Sąd Rejonowy w Białymstoku w sprawie b. studentki jednej z...

03.12.2014

ETS: Grecja ukarana za nielegalne składowiska odpadów

Środowisko

Na Grecję została nałożona kara pieniężna z powodu niewykonania wyroku Trybunału z 2005 r., w którym stwierdzono, że państwo to uchybiło zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy w sprawie odpadów.

03.12.2014

TK: vacatio legis czasem może trwać jeden dzień

Vacatio legis ustawy może wynieść nawet tylko dzień, jeśli to tylko techniczna zmiana prawa - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny, nie dopatrując się naruszenia konstytucji w nowelizacji prawa...

02.12.2014

ETS: orientacja seksualna azylanta musi być wykazana

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił w wydanym we wtorek wyroku zasady, zgodnie z którymi organy krajowe mogą oceniać wiarygodność orientacji seksualnej osób ubiegających się o azyl z...

02.12.2014

TK umorzył sprawę odszkodowań za represje w PRL

Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie dotyczące braku prawa do odszkodowań za wydanie przez władze PRL decyzji o pozbawieniu wolności z przyczyn politycznych. Prawo to przysługuje dziś jedynie...

02.12.2014

Wspólnicy spółki cywilnej składają osobne oświadczenia

Zamówienia publiczne

Obaj wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia działający w formie spółki cywilnej zobowiązani są złożyć oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz informacje o przynależności...

02.12.2014