Wizerunek prokuratora jest informacją publiczną

Samorząd terytorialny

Wizerunek prokuratora znajdujący się w legitymacji służbowej jest informacją publiczną. Jednak jego udostępnienie podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby prokuratora uznał Wojewódzki Sąd...

08.01.2016

NZOZ nie może skorzystać ze zwolnienia w CIT

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, stanowiący przedsiębiorstwo spółki kapitałowej nie może zostać uznany za samodzielną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a tym samym nie...

07.01.2016

Sąd ma prawo zmniejszyć wysokość kary umownej

Zamówienia publiczne

Zarówno zamawiający ani wykonawca nie mogą wyłączyć możliwości miarkowania kar umownych przez sąd. Sąd bowiem ma prawo uznać, że kara jest za wysoka i ją obniżyć, biorąc pod uwagę np. rodzaj...

07.01.2016

Przeniesienie na inne stanowisko nie ma formy decyzji

Samorząd terytorialny

Z faktu użycia pojęcia decyzja dla określenia formy, w jakiej podejmowane są akty w sprawach przeniesienie pracownika mianowanego na inne stanowisko służbowe, nie jest możliwe wyprowadzenie...

07.01.2016

WSA: oddział spółki ma zdolność sądową

Jednostką organizacyjną jest każda jednostka wykonująca zadania publiczne, nawet wtedy, kiedy stanowi odział spółki powołany przez nią w celu świadczenia usług na określonym terenie uznał Wojewódzki...

06.01.2016

Odrzucenie oferty klubu nie jest sprawą administracyjną

Samorząd terytorialny

Odrzuceniu oferty w przedmiocie udzielenia dofinansowania z budżetu gminy w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu nie jest sprawą administracyjną uznał Wojewódzki...

05.01.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski