WSA: sąd administracyjny nie ocenia pracy dyrektora szkoły

Samorząd terytorialny

Sąd administracyjny nie ocenia pracy dyrektora szkoły, bada jedynie czy jego odwołanie było poprzedzone wydaniem wobec niego negatywnej opinii oraz czy opinia ta została wydana w ramach przepisanej...

30.03.2015

Gmina nie musi wskazywać inkasenta z imienia i nazwiska

Skoro opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne czy krajobrazowe, to niewątpliwie najbardziej...

30.03.2015

Sąd: wspólnota nie może zakazać gry w piłkę

Wspólnota mieszkaniowa ma za zadanie realizować wspólny interes właścicieli nieruchomości. Nie może natomiast wprowadzać zakazów uderzjących w część z nich. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi.

28.03.2015

Artysta grający koncerty korzysta ze zwolnienia z VAT

Świadczone przez artystę wykonawcę usługi kulturalne, polegające na graniu koncertów wspólnie z innymi artystami zatrudnianymi przez niego na podstawie umów o dzieło, korzystają ze zwolnienia od...

27.03.2015

WSA: bezzwrotna pomoc dla firmy nie jest dochodem

Samorząd terytorialny

Ustalając dochód dla potrzeb zasiłku okresowego, nie wlicza się bezzwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

27.03.2015

CIT: o udziale gminy w podatku decyduje umowa o pracę

Określenie przez pracodawcę w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy przez konkretnego pracownika, przesądza o tym, która gmina uzyska odpowiedni, procentowo określony udział w CIT zapłaconym przez...

27.03.2015

NSA: nielegalnie zamontowane drzwi trzeba zamurować

Właścicielka budynku musi zamurować dodatkowe drzwi zamontowane bez pozwolenia, które wychodzą bezpośrednio na sąsiednią działką i znajdują się na granicy - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

27.03.2015

Akcyza: zamieszanie może zdecydować o opodatkowaniu

Sposób pobrania próbek materiału powinien być taki, by były one reprezentatywne dla badanego produktu, by gwarantował rzetelne jego zbadanie i wyniki odpowiadające rzeczywistemu składowi chemicznemu....

26.03.2015