Ekstrakt kawowy nie obniża stawki VAT

Przyjęcie, że sprzedaż napoju zawierającego tłuszcz mlekowy i dowolną ilość kawy także w postaci ekstraktu kawowego podlega niższemu opodatkowaniu niż kawa, która nie zawiera w ogóle tłuszczu...

01.09.2015

Dziesięć lat przechowujemy dokumenty dotyczące straty

Spółka która wykazała stratę ma obowiązek przechowywać księgi i dokumenty podatkowe do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez okres 5 lat, licząc od końca tego roku kalendarzowego, w...

01.09.2015

Zamawiający nie może faworyzować dotychczasowego wykonawcy

Zamówienia publiczne

Opis przedmiotu zamówienia musi być dokonany w taki sposób, by możliwości konkurowania wykonawców były rzeczywiste, a nie pozorne. Postanowienia SIWZ, które już na wstępie postępowania eliminują...

31.08.2015

Miejsca sprzedaży alkoholu nie mogą być zbyt blisko szkół

Samorząd terytorialny

Umiejscowienie punktów sprzedaży alkoholu w odległości 5 metrów od szkół nie tworzy warunków chociażby motywujących do powstrzymywania się od jego spożywania uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny we...

31.08.2015

SA: kara umowna ma mobilizować do wykonania umowy

Sąd Apelacyjny w Katowicach przypomniał, że kara umowna jest tzw. surogatem odszkodowania za nienależyte wykonanie umownego zobowiązania niepieniężnego i jeżeli strony nie postanowiły inaczej,...

30.08.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski