Darowizna znaku towarowego podlega...PIT

Nabycie od brata w drodze darowizny praw własności intelektualnej nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

11.03.2015

VAT: jest dzierżawa, jest podatek

Wydzierżawianie przez osoby fizyczne gruntów firmie wydobywającej kopaliny to odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu VAT. Tak wynika z wyroku NSA z 18 grudnia 2014 r.

11.03.2015

WSA: zaczernienie nazwiska zamiast usunięcia akt

Generalny Inspektor Danych Osobowych nie może żądać usunięcia danych osobowych i wydania oryginałów pism skierowanych do rektora uczelni przez studentów - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny. -...

11.03.2015

CIT: wspólnota mieszkaniowa nie oszczędza bez podatku

Wspólnota mieszkaniowa, która gromadzi swoje środki na rachunku oszczędnościowym, musi rozliczyć się z fiskusem. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19...

10.03.2015

Rozliczenia PIT biuro musi już wbić na kasę

Biuro rachunkowe sporządzając roczne deklaracje podatkowe na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie może od 1 marca korzystać ze zwolnienia z...

09.03.2015

SN: komornik nie może zająć pieniędzy unijnych

Komornik zajął środki pochodzące z dotacji unijnej na budowę domu pomocy społecznej. Sąd Najwyższy stwierdził, że jest to niedopuszczalne, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z...

09.03.2015