SN: mimo prawnej ochrony, pracownica - zwolniona

Pracodawca może na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, mimo prawnej ochrony wypowiedzieć stosunek pracy pracownicy, która wraca po urlopie wychowawczym i składa wniosek o zmniejszenie czasu...

10.12.2015

Nie wystarczy samo przekonanie co do stronniczości sędziego

Samorząd terytorialny

Samo przekonanie strony co do tego, że sędzia prowadzi proces wadliwie, zwłaszcza nieobiektywnie czy też stronniczo, nie jest przesłanką żądania jego wyłączenia uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

09.12.2015

Nie można nakazać uporządkowania terenu po rozbiórce

Budownictwo

Inspektor nadzoru budowlanego nakazał współwłaścicielom nieruchomości wykonanie rozbiórki domku letniskowego oraz uporządkowanie terenu po rozbiórce. Domek został postawiony bez wymaganego pozwolenia...

09.12.2015

SN: nie udowodniono, że PKP wykonuje zadania publiczne

Spółki PKP S.A. i PKP Cargo S.A, które posiadają majątek publiczny i nim dysponują nie zawsze są obowiązane do udzielenia informacji publicznej. Konieczne jest udowodnienie, że wykonują także zadania...

09.12.2015

VAT: wchodząc w opcje można zostać podatnikiem

Skoro spółka w ramach zawieranych kontraktów opcyjnych przyjmuje na siebie zobowiązanie do świadczenia polegającego na wystawianiu opcji dla instytucji finansowej, to jako wystawca opcji winna zostać...

07.12.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski