SA: skadruj fotografię, a stworzysz utwór

Ochronie prawa autorskiego podlega fotografia, którą cechują elementy twórcze, choćby na minimalnym poziomie. Poddanie fotografii obróbce i kadrowaniu to wkład twórczy - uznał Sąd Apelacyjny w...

17.03.2015

Ustawa o lasach też wyłącza PCC

Wyłączeniem z PCC spraw podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami objęte są zarówno czynności podlegające przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak i czynności podlegające...

17.03.2015

Prezes NSA informuje o wydatkach, prezes SN niechętnie

Prezes NSA idealnie wywiązał się z ustawy - stwierdził WSA. Podał do publicznej wiadomości wszystkie numery komórkowe sędziów i pracowników, rejestracje aut służbowych, a także koszty wyjazdów...

17.03.2015

To ewidencja gruntów jest urzędowym źródłem informacji

Budownictwo

Toczące się postępowanie sądowe w sprawie rozgraniczenia czy zasiedzenia nie może mieć wpływu na rozstrzygnięcie w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego, dopóki nie znajdzie odzwierciedlenia w...

16.03.2015

SN: użytkownik wieczysty nie może dzielić działki

Użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu powierzonego mu w użytkowanie wieczyste - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy rozpatrując wniosek spółdzielni mieszkaniowej w Piotrkowie...

14.03.2015