NSA: mimo wyroku, IPN nie udostępnia akt

Instytut Pamięci Narodowej najpierw odmówił wydania akt wnioskodawcy, a następnie uznał tę decyzję za wadliwą, po czym do dzisiaj nie udostępnił teczki osobie, która miała prawo się tego domagać....

14.11.2014

Milczenie wykonawcy wyklucza z przetargu

Zamówienia publiczne

Brak odpowiedzi wykonawcy na wezwanie zamawiającego dotyczące udzielenia zgody na przedłużenie terminu składania ofert jest jednoznaczną rezygnacją z dalszego uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie...

13.11.2014