Sprawa dot. przetargu ogłoszonego przez Kompanię Węglową. Firma, która go wygrała, zaoferowała 11 mln zł. KW unieważniła przetarg, bo wykonanie zamówienia nie leżało już w interesie publicznym. Ceny węgla spadły, a to powodowało konieczność wstrzymania wydobycia. W efekcie remonty mogli przeprowadzić pracownicy KW i nie trzeba zlecać tego zewnętrznej firmie. W innym przypadku, z powodu zmniejszenia wydobycia pozostaliby bez pracy.

Zamawiający może obniżyć koszty ochrony ubezpieczeniowej >>>

Jak pisze "DGP", w odwołaniu do KIO wykonawca podkreślał, że nie zostały spełnione przesłanki pozwalające na unieważnienie przetargu. Interesu publicznego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p. nie można bowiem utożsamiać z interesem KW.

KIO uznała jednak, że KW mogła unieważnić przetarg, gdyż doszło do istotnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć. W momencie ogłaszania przetargu cena tony węgla wynosiła 49 dol., a w chwili jego unieważnienia tylko 44 dol. Natomiast poprzez interes publiczny należy również rozumieć interes pracowników KW.

Wyrok KIO z dnia 26 kwietnia 2016 r. (KIO 506/16).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

 

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł