WSA: wysokie opłaty legalizacyjne są uzasadnione

Budownictwo

Opłata legalizacyjna jest sankcją, która ma służyć realizacji takich wartości jak ład przestrzenny, ochrona bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzi, ochrona środowiska czy poszanowanie uzasadnionych...

20.03.2015

WSA: organ może odmówić przyznania dietetycznych obiadów

Samorząd terytorialny

Organ może odmówić przyznania dietetycznych obiadów jeśli bezrobotna otrzymuje świadczenia pieniężne z opieki społecznej oraz artykuły żywnościowe z banku żywności pozwalające na samodzielne...

18.03.2015

NSA: do schroniska - tylko zwierzęta z danej gminy

Właściciel schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien zajmować się psami i kotami znajdującymi się tylko na obszarze gminy, gdzie wydano mu zezwolenie. Chyba, że wykaże on, ze inne gminy przekazały...

18.03.2015

SA: skadruj fotografię, a stworzysz utwór

Ochronie prawa autorskiego podlega fotografia, którą cechują elementy twórcze, choćby na minimalnym poziomie. Poddanie fotografii obróbce i kadrowaniu to wkład twórczy - uznał Sąd Apelacyjny w...

17.03.2015