Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 13 maja 2016 r. Sprawa dotyczyła podatnika, który chce prowadzić sprzedaż towarów przez internet w wyniku prowadzonej aukcji/licytacji. Sprzedaż będzie się odbywała za pomocą usług transakcji on-line, w ramach których podatnik organizuje aukcje. Sprzedaż w wyniku wygranej aukcji następuje, jeżeli uczestnik (nabywca) na skutek „przebicia” ceny wygrywa aukcję. Przy każdorazowym przebiciu pobierane są z konta uczestnika jednostki rozliczeniowe służące do licytowania. Dają one prawo do wzięcia udziału w licytacji, czyli jest to prawo do składania ofert nabycia towaru wystawionego na aukcji poprzez zaoferowanie ceny wyższej niż ostatnia zaproponowana. Przed wzięciem udziału w aukcji należy więc zakupić odpowiednią ilość jednostek rozliczeniowych. Uczestnikowi, który wykorzystał jednostki rozliczeniowe w aukcji do przebijania nie przysługuje prawo do ich zwrotu. Ponieważ sprzedaż towarów odbywa się w wyniku przeprowadzonej aukcji, może się okazać, że cena sprzedaży towaru jest niższa niż cena jego zakupu. Przy tego rodzaju transakcjach zasadniczy zysk podatnik osiągnie na sprzedaży jednostek rozliczeniowych, a nie na sprzedaży towarów.

Podatnik zapytał więc fiskusa, czy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup towarów sprzedawanych poniżej cen ich zakupu oraz czy sprzedaż towarów poniżej ceny zakupu nie będzie stanowiła zaniżenia przychodu ze sprzedaży.

Sam podatnik uważa, że sprzedaż towarów poniżej cen ich zakupu nie powoduje obowiązku obniżenia kosztów uzyskania przychodów, które przedsiębiorca faktycznie poniósł w związku z zakupem tych towarów. Jak sam zaznaczył, na sprzedaż poniżej ceny zakupu towarów wpływa przyjęta polityka sprzedaży oraz przeprowadzona przez przedsiębiorcę kalkulacja finansowa, która wskazuje, że z ekonomicznego punktu widzenia bardziej opłacalne jest sprzedać towary poniżej ceny ich zakupu, bowiem podatnik osiągnie zysk na sprzedaży jednostek rozliczeniowych. To sprzedaż towarów i jednostek rozliczeniowych generuje powstanie przychodu u przedsiębiorcy z tego tytułu, a kosztem uzyskania przychodów w odniesieniu do tych zdarzeń gospodarczych będzie wydatek związany z nabyciem sprzedawanego towaru. A zatem, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT wydatki faktycznie poniesione na zakup tych towarów podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Fiskus zgodził się z podatnikiem i z jego argumentacją, że przepisy prawa podatkowego regulując, co jest przychodem, a co kosztem uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, nie zastrzegają jednocześnie, że towary handlowe nie mogą być sprzedawane poniżej ceny ich zakupu. Celem każdej działalności gospodarczej jest dążenie do osiągnięcia zysku, który w przypadku działalności handlowej uzyskuje się poprzez zastosowanie marży handlowej. Nie można jednak wyprowadzić z tego prostego wniosku, że zysk taki musi wynikać zawsze z każdej indywidualnej operacji gospodarczej, niezależnie od czasu i warunków, w jakich jest przeprowadzana. Dlatego sprzedaż towarów poniżej ceny zakupu nie będzie stanowiła tu dla podatnika zaniżenia przychodu ze sprzedaży.

Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 13 maja 2016 r., sygn. IBPB-1-1/4511-171/16/BK, LEX nr 309879