ETS: unijny bank przekroczył swoje kompetencje

Opublikowane przez Europejski Bank Centralny ramy polityki nadzorczej Eurosystemu, w których nałożono na kontrahentów centralnych wymóg lokalizacji w strefie euro, są nieważne - tak wynika z...

05.03.2015

CIT: późniejsza dotacja nie wymaga wstecznej korekty

Nie ma konieczności wstecznego korygowania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, na których nabycie czy wytworzenie spółka po pewnym czasie od przyjęcia ich do używania i rozpoczęcia...

03.03.2015