Sprawa dotyczyła opodatkowania przekazywanych nieodpłatnie gadżetów o jednostkowej wartości 10 zł, także w przypadku jednorazowego przekazania większej liczby gadżetów (w tym – w jednym opakowaniu np. pudełku), o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto.

Chodziło o spółkę zajmującą się dystrybucją towarów produkowanych przez spółki z grupy. Celem spółki jest ciągłe dążenie do intensyfikacji obrotu i zwiększanie przychodów i zysków ze sprzedaży oferowanych przez nią produktów jak również stałe umacnianie pozycji spółki i marek grupy na rynku. Stąd spółka podejmuje szereg działań (akcji promocyjnych) zachęcających obecnych i potencjalnych klientów do nabywania produktów jak również zmierzających do nawiązania długoterminowej współpracy z nimi.

Spółka miała wątpliwości czy nieodpłatne przekazanie gadżetów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku VAT) nie przekracza 10 zł, nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT także w przypadku jednorazowego przekazania kontrahentowi większej liczby gadżetów (w tym – w jednym opakowaniu np. pudełku), o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto.

Według fiskusa na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania nie ma wpływu ilość przekazanych towarów jednemu podmiotowi. Istotne znaczenie ma, że jednostkowy koszt wytworzenia (ewentualnie cena nabycia) pojedynczego towaru nie przekracza 10 zł netto. Tym samym, nieodpłatne przekazanie opisanych towarów nie stanowi dostawy towarów i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przekazanie większej ilości towarów, np. w pudełku stanowiącym swoiste opakowanie zbiorcze, nie ma znaczenia dla kwalifikacji towarów, które się w nim znajdują, jako prezentów o małej wartości. Przekazanie towarów w opakowaniu nie stanowi o tym, że opakowanie zbiorcze towarów jest samodzielnym towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Jest jedynie opakowaniem ochronnym lub ozdobnym przeznaczonym do przewozu, przechowywania lub estetycznego spakowania zawartości, które nie będzie przedmiotem samodzielnego obrotu pomiędzy spółką a wybranymi kontrahentami. Opakowanie zbiorcze z towarami wewnątrz nie jest zbiorem rzeczy, gdyż pomiędzy pojedynczymi sztukami towaru, zapakowanymi w opakowanie zbiorcze nie ma żadnego istotnego i wyraźnego powiązania funkcjonalnego – nie ma znaczenia konkretna ilość pojedynczych sztuk towarów, ich rodzaj uporządkowania etc. Przekazywane w opakowaniu zbiorczym towary nie będą stanowić też rzeczy złożonej, gdyż poszczególne, pojedyncze sztuki towaru nie są częściami składowymi większej całości.

W rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, towarem są pojedyncze sztuki towaru, dlatego w odniesieniu do każdej pojedynczej sztuki towaru należy ocenić, czy jego wydanie spełnia wymogi zaklasyfikowania, jako prezentu o małej wartości.

Bez względu na ilość przekazywanych przez spółkę jednemu podmiotowi (kontrahentowi) towarów, których cena nabycia nie przekracza 10 zł – ich nieodpłatne wydanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT.

Jak bowiem wynika z ww. przepisów tej ustawy, nie jest opodatkowane przekazanie kontrahentom towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekracza 10 zł, a przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Tym samym stanowisko spółki, że nieodpłatne przekazanie gadżetów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku VAT) nie przekracza 10 zł, nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT także w przypadku jednorazowego przekazania kontrahentowi większej liczby gadżetów (w tym – w jednym opakowaniu np. pudełku), o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto – należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 stycznia 2017 r., sygn. 2461-IBPP1.4512.801.2016.1.AW, LEX nr 330795

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów