WSA: Uczelnia musi wydać decyzję dotyczącą stypendium

Dla studenta

Uczelnia nie mogła pozostawiać doktoranta w niepewności czy przyznaje mu stypendium naukowe. Właściwą formą kontaktu w tej sprawie była decyzja administracyjna orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

24.10.2018

NSA: Opodatkowanie wiatraków to efekt złej legislacji

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Elektrownie wiatrowe od 2017 roku podlegały w całości opodatkowaniu. Było to wynikiem wadliwego procesu legislacyjnego. Stwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym siedmioosobowym...

23.10.2018

NSA: Precedensowy wyrok w sprawie reformy rolnej

Samorząd terytorialny

Nie było podstawy do stwierdzenia nieważności orzeczeń o przejęciu przez państwo majątku Michałowice z 1948 roku z powodu rażącego naruszenia prawa - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Ten wyrok...

23.10.2018

SN: Przebaczenie win ułatwia dziedziczenie

Prawo cywilne

Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Forma notarialna dla zmiany postanowienia o wydziedziczeniu nie jest wymagalna - orzekł w uchwale Sąd Najwyższy.

23.10.2018

NSA: Żona nie wybuduje łatwo domu na gruncie męża

Domowe finanse PIT

Fakt pozostawania w związku małżeńskim nie oznacza, że żona może sobie rościć prawa do gruntu męża. Budowa domu na jego ziemi nie jest realizacją jej własnych celów mieszkaniowych. Tym samym nie może...

20.10.2018

WSA: Mobbing w urzędzie trzeba ujawnić

Samorząd terytorialny

Wójt gminy mógł udostępnić radnym zanonimizowany protokół oraz wnioski z prac komisji antymobbingowej. Nie naruszałoby to dóbr osobistych urzędników uczestniczących w wyjaśnianiu sprawy - orzekł...

19.10.2018

WSA: Niedopuszczalna skarga nie może zostać rozpoznana

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Nie można wnieść skutecznej skargi na postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli jego przedmiotem jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu. Jeśli jednak strona złoży...

19.10.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski