Lekarz zapłaci za odmowę przyjęcia niewidomej z psem

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza zasądził zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw pacjenta na rzecz osoby niewidomej poruszającej się w asyście psa przewodnika przeciwko ośrodkowi okulistycznemu z...

31.07.2017

NSA: stadion piłkarski jest budowlą

Budownictwo

Stadion piłkarski, czyli zadaszone trybuny i płyta boiska jest budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.

31.07.2017

NSA: stadion piłkarski jest budowlą

Samorząd terytorialny

Stadion piłkarski, czyli zadaszone trybuny i płyta boiska jest budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny.

31.07.2017

NSA odmawia skreślenia ruiny z rejestru zabytków

Nawet obiekt będący ruiną, jeżeli zachowuje wartość naukową, historyczną lub artystyczną nie może zostać wykreślony z rejestru zabytków - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

31.07.2017

WSA: nieważna ugoda sądowa w sprawie kary umownej

Miarkowania czyli zmniejszenia kary umownej dokonuje tylko sąd, a nie strony - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i dodał, że ugoda sądowa tego rodzaju jest niezgodna z prawem.

27.07.2017