SN: Utrata pracy z dnia na dzień przez członka zarządu TVP może być nadużyciem

Prawo pracy

Sąd Najwyższy zauważył, że ostatnio instytucja wygaśnięcia stosunku pracy ożyła. Można się zastanawiać, czy nie dochodzi do nadużycia, zwłaszcza wtedy, gdy skrócenie kadencji ma dotyczyć pracowników w okresie przedemerytalnym. Sąd Okręgowy przy rozpatrywaniu apelacji członka zarządu TVP musi uwzględnić zasady współżycia społecznego.

09.11.2018

WSA: Zabudowa zabytkowej bramy była nielegalna

Budownictwo

Wymontowanie drzwi i zamurowanie bramy we Wrocławiu jest konieczne by zachować charakter zabytkowy kamienicy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dodał też, że udział wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu nie naruszał prawa.

08.11.2018

SA: Nie-prawnik poradzi sobie w sądzie bez fachowego pełnomocnika

Wymiar sprawiedliwości Ubezpieczenia społeczne

Strona w sporze z ZUS złożyła wniosek o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu. Takie żądanie było niezasadne. Wnioskodawca sporządza poprawne pisma procesowe i w sposób zrozumiały przedstawia swoje racje. Brak wiedzy prawniczej nie jest samodzielną przesłanką do ustanowienia pełnomocnika z urzędu - wskazał Sąd Apelacyjny w Krakowie.

08.11.2018

SN oddala kasację ws. nauczycielki, która zdjęła krzyż w pokoju nauczycielskim

Kadry w oświacie

Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratora ws. nauczycielki z Krapkowic, która zdjęła krzyż ze ściany w pokoju nauczycielskim. Skarga dotyczyła wyroku stwierdzającego, że nauczycielkę spotkała dyskryminacja ze strony innych pracowników szkoły. Sądy niższej instancji zasądziły odszkodowanie i zobligowały szkołę do przeprosin.

07.11.2018

SN: Molestowania seksualnego nie było, gdyż powódka nie protestowała

Prawo pracy

Sądy nie pomyliły molestowania seksualnego w pracy z mobbingiem - orzekł Sąd Najwyższy. I dodał, że skarga kasacyjna została oddalona, gdyż powódka nie wykazała, że sprzeciwiała się wysyłaniu jej w SMS-ach obraźliwych propozycji przez przełożonego, a więc nie naruszono jej godności.

07.11.2018

SN: Strażnik miejski ławnikiem, proces do powtórki

Wymiar sprawiedliwości

Zakończony kilka lat temu proces o zabójstwo należy przeprowadzić raz jeszcze. W składzie orzekającym w sądzie pierwszej instancji zasiadała bowiem osoba, która nie była uprawniona do orzekania. Jest nią ławnik, który w dacie orzekania jednocześnie pracował w straży miejskiej - orzekł Sąd Najwyższy.

07.11.2018

WSA: Wniosek o powołanie rady nadzorczej funduszu wiąże zarząd województwa

Administracja publiczna

Kompetencja do wskazania zarządu funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przysługuje radzie nadzorczej. Natomiast zarząd województwa, który go powołuje, może działać wyłącznie na wniosek i zgodnie z jego treścią. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

07.11.2018

NSA interpretuje na niekorzyść celników przepisy o KAS

Administracja publiczna Prawo pracy

Jeśli funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, któremu wygasł stosunek pracy, nie otrzymał propozycji zatrudnienia, to organ musi wydać decyzję - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że w decyzji trzeba podać przyczyny takiego zaniechania.

06.11.2018

SN: Uciążliwa instalacja na terenie użytkownika wieczystego

Prawo cywilne

Przedsiębiorca przesyłowy nie może żądać ustanowienia służebności przesyłu, jeżeli urządzenia zainstalowane w okresie obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej znajdowały się na nieruchomości Skarbu Państwa przed oddaniem jej w użytkowanie wieczyste - orzekł Sąd Najwyższy.

05.11.2018

WSA: Wydanie duplikatu świadectwa szkolnego jest wyłączone z VAT

VAT Zarządzanie oświatą

Powiat nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wydawania za odpłatnością duplikatów świadectw i legitymacji uczniowskich za pośrednictwem swoich jednostek budżetowych. Taką usługę powiat realizuje jako organ władzy publicznej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

05.11.2018

NSA: Inwalida bezprawnie pozbawiony dodatku mieszkaniowego

Administracja publiczna

Prezydent Koszalina musi wpisać niepełnosprawnego na listę oczekujących na lokal - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wcześniej bezprawnie pozbawiono go mieszkania socjalnego i dodatku, gdyż nie chciał przedłużyć okresowej umowy najmu.

04.11.2018

SN: Zasiłek chorobowy należy się też po ustaniu etatu

Ubezpieczenia społeczne

Osoba, która przebywała na zwolnieniu chorobowym po ustaniu umowy o pracę, ale zatrudniona była na umowie zlecenia w pierwszych dniach tej niezdolności miała prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia, gdyż nie kontynuowała działalności zarobkowej - orzekł Sąd Najwyższy.

04.11.2018

NSA: Nie ma przewlekłości, jeśli to strona wydłuża postępowanie

Wymiar sprawiedliwości

Od wpłynięcia skargi do WSA do wniesienia skargi na przewlekłość postępowania sądowego minęło ponad 2,5 roku. Nie można jednak uznać skargi za zasadnej. To skarżąca doprowadziła do tego, że postępowanie było długotrwałe, skoro składała liczne wnioski i zażalenia - orzekł NSA.

04.11.2018