Wojewoda: wybory sołtysa to nie wybory do parlamentu

Samorząd terytorialny

Przepisy Kodeksu wyborczego nie mają zastosowania do ustalenia czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach na sołtysa i członków rady sołeckiej. Kwestie te reguluje art. 36 ust. 2 ustawy o...

21.03.2018

NSA: klauzula zablokuje wydanie interpretacji

Samo przypuszczenie o możliwości zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania pozwala organom odmówić wydania interpretacji indywidualnej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny....

21.03.2018

Zakup od oszusta nie zawsze wykluczy odliczenie VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 14 marca 2018 r. (sygn. I SA/Ke 21/18) nie zgodził się z rygorystycznym stanowiskiem organów podatkowych pozbawiającym podatnika prawa do...

21.03.2018

NSA: zmiana interpretacji zawsze z uzasadnieniem

Fiskus, dokonując zmiany interpretacji indywidualnej, nawet na korzyść podatnika, zawsze musi uzasadnić samą zmianę, jak i przyjęte stanowisko - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

16.03.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski