Uzupełnianie dokumentów przetargowych a zatrzymanie wadium

Zamówienia publiczne

Dotychczas interpretacja przesłanek zatrzymania wadium rodziła w praktyce duże rozbieżności. Niedawna uchwała SN najprawdopodobniej ujednolici postępowanie zamawiających w tej kwestii - piszą Hanna...

16.08.2017

WSA unieważnił łódzki "kodeks reklamowy"

Samorząd terytorialny

Wojewódzki Sąd Administracyjny - po skardze wojewody łódzkiego Zbigniewa Raua - unieważnił uchwałę łódzkiej rady miejskiej dot. tzw. kodeksu reklamowego. Regulował on zasady umieszczania w...

11.08.2017

NSA: przebudować można tylko istniejącą drogę

O przebudowie drogi można mówić jedynie wówczas, jeśli istniała uprzednio droga w wyniku wykonania robót budowlanych, a nie w sytuacji gdy droga powstała wskutek samego użytkowania - uznał Naczelny...

11.08.2017

NSA: przebudować można tylko drogę już istniejącą

Samorząd terytorialny

O przebudowie drogi można mówić jedynie wówczas, jeśli istniała uprzednio droga w wyniku wykonania robót budowlanych, a nie w sytuacji gdy droga powstała wskutek samego użytkowania - uznał Naczelny...

10.08.2017

Notariusz nie zapewni zwolnienia z PIT

Od odszkodowania otrzymanego na podstawie zawartej w toku procesów ugody sporządzonej w formie aktu notarialnego trzeba zapłacić podatek. Tak wynika z wyroku NSA z 9 czerwca 2017 r.

09.08.2017