Dzisiaj, 27 lutego br. w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego odbyła się rozprawa z odwołania obrońcy sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Ryszarda W. Sędzia ten w I instancji, został usunięty z zawodu (wyrok SN z 14 marca 2019 r.).

Zarzuty obrony

Powodem było rażące uchybienie godności sprawowanego urzędu z powodu kradzieży sprzętu elektronicznego z supermarketu. Jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, ale do tej pory sąd karny nie wydał w tej sprawie orzeczenia.

W odwołaniu od wyroku obrońcy sędziego, Anna Drozd i Andrzej Kot stwierdzili naruszenie m.in. :

  • zasad sprawiedliwego procesu, gwarantowanego w Konstytucji, kpk oraz art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
  • w wydaniu wyroku brały osoby wadliwie powołane przez KRS
  • właściwość Izby dyscyplinarnej budzi wątpliwości
  • ograniczenie prawa do obrony poprzez niemożność zadania pytań psychologom i psychiatrom
  • obowiązuje zasada domniemania niewinności do czasu wydania orzeczenia w sądzie karnym

 

Standardy etyczne

W toku postępowania ustalono, że obwiniony sędzia zachował w czasie popełnienia zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem, poczytalność nie była u niego zniesiona ani w żadnym stopniu ograniczona.

- Godność urzędu sędziego to atrybut zapewniający autorytet sądu i sędziego osobiście - podkreślił wówczas sąd. Z godnością urzędu sędziego i cechującą każdego sędziego nieskazitelnością charakteru wiąże się ustalony standard postępowania sędziego, który stanowić powinien wzór dla innych i którego efektem powinno być wzbudzanie szacunku. Wzorzec postępowania związany z godnością urzędu wiąże sędziego nie tylko w czasie wykonywania obowiązków służbowych, ale także poza służbą.

Czytaj: Iustitia chce dyscyplinarek dla sędziów Izby Dyscyplinarnej>>

Wymierzając tę najdotkliwszą i nieodwracalną karę, sąd miał na uwadze, że pełni ona funkcję ochronną wymiaru sprawiedliwości oraz dobrego imienia sędziów. Sąd nie dopatrzył się też żadnych okoliczności łagodzących, które uzasadniłyby orzeczenie w wyroku łagodniejszej kary dyscyplinarnej.

W czwartek, 27 lutego Izba Dyscyplinarna SN odroczyła do 23 kwietnia br. rozpatrywanie sprawy w celu powołania biegłych psychologów w celu zweryfikowania tezy, czy dotychczasowe opinie biegłych są niepełne.

Sygnatura akt II DSK 6/19