Nie każdy post na facebooku jest materiałem wyborczym

Wybory

Informacji zamieszczonej na facebooku przez osobę prywatną, która nie jest związana z żadnym komitetem wyborczym uczestniczącym w wyborach samorządowych i prowadzącym kampanię wyborczą, nie można zaliczyć do materiałów wyborczych – stwierdził Sąd Okręgowy w Zamościu.

31.10.2018

Sąd: Odszkodowanie za auto zastępcze to koszt celowy i uzasadniony

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Samochód po kolizji wymagał naprawy. Właściciel odpłatnie wynajął więc auto zastępcze i pozwał ubezpieczyciela sprawcy kolizji o zwrotu tego wydatku. Powództwo było w całości zasadne, ponieważ ubezpieczyciel nie udowodnił, że powód mógł nieodpłatnie korzystać z innych samochodów zarejestrowanych na swoje nazwisko - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi.

31.10.2018

NSA: Każdy może sprawdzić, jak przygotowywana jest matura

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Procedury Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące przygotowania zadań i testów na egzaminy są informacją publiczną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Nie podzielił argumentacji komisji, że to procedura wewnętrzna.

31.10.2018

NSA: Zwrot opłaty za kartę pojazdu nie przedawnia się

Prawo cywilne Administracja publiczna

Orzecznictwo dopuszcza alternatywną drogę dochodzenia tego rodzaju roszczeń: przed sądami powszechnymi i przed sądami administracyjnymi - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że zwrot nadpłaty za kartę pojazdu nie przedawnia się.

30.10.2018

Jedna rozprawa jawna wyklucza wyrok na posiedzeniu niejawnym

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym dopuszczalne jest tylko na etapie wstępnego badania sprawy. Jeżeli sąd odbył już posiedzenie jawne wyznaczone na rozprawę, wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym będzie prowadziło do nieważności postępowania - orzekł Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

29.10.2018

Spółka nie wywoziła nieczystości, ale karę zapłaci

Środowisko

Posiadanie zezwolenia na opróżnianie szamba łączy się z obowiązkiem składania sprawozdań. Za ich brak można dostać karę. I nie ma znaczenia, że firma nie prowadził takiej działalności. Tak orzekł...

29.10.2018

Pasażer nie musi badać czy schody w pociągu są sprawne

Prawo cywilne

Nie można wymagać od pasażera, aby wysiadając z pociągu za każdym razem sprawdzał czy wysunęły się wszystkie stopnie schodów. Pasażer, który wypadł z wagonu w żaden sposób nie przyczynił się do...

27.10.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski