NSA: Nie trzeba pytać TK o obowiązek szczepień, bo on nie narusza praw obywatelskich

Opieka zdrowotna

Matka odmawiająca poddania jej dziecku szczepień ochronnych, zawarła w skardze kasacyjnej wniosek o zwrócenie się do TK z pytaniem, czy przepisy o obowiązkowych szczepieniach są zgodne z Konstytucją. Nie było jednak ku temu podstaw. Te regulacje nie prowadzą do naruszenia praw i wolności człowieka - orzekł NSA.

04.12.2018

Gmina powinna odśnieżyć tarcze zegara

Samorząd terytorialny

Wprawdzie tarcza zegara słonecznego nie stanowi ciągu komunikacyjnego, ale skoro jest terenem otwartym, po którym uczęszczają piesi, to na gminie spoczywa obowiązek odśnieżenia i usunięcia śliskości. Gmina tego zaniedbała. Ponosi odpowiedzialność za wypadek – stwierdził Sąd Okręgowy w Suwałkach.

04.12.2018

SA: Umowa pożyczki Getin Noble Bank bez pułapek

Prawo cywilne

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił powództwo w sprawie zwrotu pobranych karnych odsetek od niespłaconej raty kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich. Zdaniem sądu, Getin Noble Bank nie złamał praw konsumenta przez niejasno sformułowaną umowę.

03.12.2018

Samo niewykonywanie pracy to jeszcze nie urlop

Prawo pracy

To, że pracownik nie świadczy w danym okresie pracy na rzecz pracodawcy, nie oznacza automatycznie, iż przebywa na urlopie wypoczynkowym. Decyduje bowiem to, czy faktycznie doszło do udzielenia urlopu.

03.12.2018

SN odpowie, czy wyszukiwarka Google może naruszać cześć

Prawo cywilne RODO

Zapowiada się przełomowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie usuwania linków z wyszukiwarek internetowych. SN odpowie, czy przeciętny użytkownik internetu rozumie treść snippetów. A także, czy w konkretnej sprawie działa prawo do zapomnienia.

03.12.2018

SN: Sprostowania publikować trzeba, nawet gdy artykuł oparty był o dane z KRS

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Dziennikarze, którzy w artykule wykorzystali informacje z Krajowego Rejestru Sądowego muszą opublikować sprostowanie - orzekł Sąd Najwyższy. Dlatego, że członek zarządu spółki nie dopełnił w terminie obowiązku wykreślenia go z rejestru. Problemem jest obecnie objętość sprostowania.

03.12.2018

SA: Nie wznawia się spraw zakończonych ugodą stron

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Strona może żądać wznowienia postępowania, jeśli po jego zakończeniu został prawomocnie rozstrzygnięty spór sądowy. Nie można natomiast żądać wznowienia procesu, jeśli wcześniej sąd umorzył postępowanie w związku z zawartą ugodą - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.

02.12.2018

Szpital zapłaci, bo w operacji asystował syn ordynatora, nie lekarz

Opieka zdrowotna

W operacji pacjentki czynnie uczestniczył syn ordynatora, student pierwszego roku fizjoterapii, m.in.: trzymał haki, szył skórę, zakładał cewnik oraz przyszywał dren. - Udział osoby nieuprawnionej naruszył godność pacjentki i prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością – potwierdził Sąd Apelacyjny w Lublinie.

01.12.2018

Nie ma rozwodu, jest domniemanie ojcostwa

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Skutki życia w związkach nieformalnych bez przeprowadzenia rozwodu bywają trudne do przewidzenia. Może to być konieczność płacenia alimentów byłej żonie, wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, niekiedy przy udziale prokuratora, a nawet - zmiana akt stanu cywilnego.

01.12.2018

Sąd: Zachowek należy się mimo nie najlepszych relacji rodzinnych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nie można odmówić zachowku wnuczce spadkodawczyni z powodu nieutrzymywania relacji rodzinnych, jeżeli przyczyną takiego stanu rzeczy była postawa samej spadkodawczyni. To ona, jako osoba starsza, powinna była inicjować kontakty z wnuczką. Tymczasem spadkodawczyni faworyzowała siostrę powódki - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu.

01.12.2018

NSA: Trwały zarząd bez znaczenia dla podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne

Od nieruchomości należącej do Skarbu Państwa, wydzierżawionej pod stacje paliw, podatek od nieruchomości zapłaci właściciel stacji. Przy czym nie ma znaczenia, że nieruchomością zarządza inny podmiot w imieniu Skarbu Państwa. Potwierdza to najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

30.11.2018

NSA: Nie ma automatycznego powrotu do ryczałtu

PIT

Jeśli przychód podatnika przekroczy limit uprawniający do rozliczania się ryczałtem, to podatnik straci do niego prawo. Sytuacji nie zmieni nawet korekta przychodu na skutek reklamacji. Potwierdził...

30.11.2018

WSA: Mieszkańcy nie są stroną postępowania w sprawie przeglądu ekologicznego

Administracja publiczna

Mieszkańcy, którzy zgłaszają informację o możliwym negatywnym oddziaływaniu instalacji na środowisko nie są stroną toczącego się w tej sprawie postępowania. Jednakże nie wyklucza to ich udziału w sprawie, pod warunkiem wykazania przez nich indywidualnego interesu prawnego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

30.11.2018

Strasburg: sędzia może zostać skrytykowany na łamach prasy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 8 listopada uznał, że uznanie za zniesławienie krytyki sędziego w artykule prasowym stanowiło naruszenie dziennikarskiej wolności wyrażania wydawcy tygodnika, w którym ukazał się krytyczny artykuł.

29.11.2018

SN: Wszyscy winni zawalenia hali MTK poniosą karę

Prawo karne Budownictwo

Sąd Najwyższy uchylił wyrok uniewinniający wobec Nowozelandczyka, byłego członka zarządu hali MTK, Bruce'a R. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Katowicach. SN stwierdził, że dowody wskazują, iż wiedział o wadliwej konstrukcji dachu hali i był świadomy zagrożenia katastrofą, lecz jej nie przeciwdziałał.

29.11.2018

NSA: Zakwaterowanie pracownika za granicą to jego przychód

PIT Prawo pracy

Nie tylko firma, realizując projekt za granicą i delegując tam swoich pracowników, osiąga korzyści. Darmowe noclegi też są w interesie pracowników. Wynika to z wydanego w czwartek, przełomowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

29.11.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski