TK: Problem depozytów adwokackich dla Sądu Najwyższego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Minister Zbigniew Ziobro chciał, by Trybunał Konstytucyjny zbadał, czy zapisy dotyczące depozytu adwokackiego zawarte w uchwale NRA są zgodne z Konstytucją. TK sprawą się nie zajął, bo jak uzasadnił nie ma do tego kompetencji. - To prawidłowa interpretacja przepisów, Trybunał określił granice własnej kognicji - ocenia adwokat Przemysław Rosati, członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

28.11.2018

WSA: Ubezwłasnowolniony bez kuratora skargi nie złoży

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę wniosła osoba częściowo ubezwłasnowolniona. Złożonego pisma nie poparł jednak kurator ustanowiony przez sąd do reprezentacji skarżącej. Tego rodzaju skarga nie mogła więc zostać rozpoznana z uwagi na brak zdolności procesowej skarżącej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

28.11.2018

SA: Umowa o pracę z ciężarną służyła tylko uzyskaniu ubezpieczenia

Emerytury i renty Prawo pracy

Sprawy umów o pracę zawieranych z kobietami w ciąży często znajdują swój finał w sądzie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwestionuje je jako zawierane wyłącznie w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Tak też ocenił jedną z takich spraw Sąd Apelacyjny w Łodzi.

27.11.2018

Strasburg: Funkcjonariusze państwowi nie powinni łatwo się obrażać

Prawo karne Administracja publiczna

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 20 listopada br. uznał, że skazanie za znieważenie funkcjonariuszy policji osobę, która porównała działania operacyjne policjantów w czasie publicznego protestu do tortur, stanowiło naruszenie wolności wyrażania opinii.

27.11.2018

WSA: Dane lekarzy mogą być wykorzystywane przez spółki na Seszelach

Opieka zdrowotna RODO

Skoro rady lekarskie mogą przekazywać dane lekarzy podmiotom komercyjnym, to Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie mógł zakazać ich przetwarzania w internecie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Dlatego egzotyczne spółki na całym świecie mają dostęp do informacji o polskich lekarzach.

27.11.2018

SA: Zbyt aktywny uczestnik postępowania opóźnia rozstrzygnięcie sprawy

Wymiar sprawiedliwości

Długotrwały proces przed sądem rodzinnym może naruszać dobro osobiste – więź ojca z synem. Żądając zadośćuczynienia trzeba jednak wykazać, że działania lub zaniechania sądów albo ich opieszałość była bezprawna - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

26.11.2018

WSA: Telefon wraz z ubezpieczeniem to nękanie klienta

RODO

Usługi ubezpieczenia nie da się podciągnąć pod usprawiedliwiony cel przetwarzania danych osobowych spółki telekomunikacyjnej- orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. A przekazanie danych bez zgody klienta narusza jego prawa - dodał sąd.

25.11.2018

WSA: Przed ścięciem drzew warto sprawdzić, czy potrzebne jest zezwolenie

Środowisko Administracja publiczna

Przez krótki czas właściciel nieruchomości mógł bez zezwolenia wyciąć drzewa na swojej posesji. Usunięcie drzew rosnących na granicy wymagało zatem zgody obu właścicieli nieruchomości. Jeżeli tym drugim była gmina, niezbędne było jednak zezwolenie właściwego organu

24.11.2018

Strasburg: Maszynista i kolejarz mogą strajkować

Prawo pracy

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 20 listopada uznał, iż dyscyplinarne zwolnienie z pracy maszynisty za udział w strajku naruszyło wolność stowarzyszania się.

23.11.2018

SA: O tym czy dotacja była zbyt niska zadecyduje sąd administracyjny

Finansowanie oświaty

Sprawa o ustalenie wysokości dotacji na niepubliczne przedszkole nie może być poddana pod osąd sądu cywilnego. Przyznanie, obliczenie i wypłatę dotacji przez organ publiczny należy bowiem ocenić jako inny akt administracyjny uznał Sąd Apelacyjny w Łodzi.

23.11.2018

WSA: Architekt nie poniesie kary za błędy w projekcie

Budownictwo

Półroczny termin przedawnienia karalności architekta z powodu czynu, za który odpowiada dyscyplinarnie mija w momencie złożenia wniosku do Sądu Dyscyplinarnego, a nie do sekretariatu Izby Architektów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

23.11.2018

SN: Główny księgowy zapłaci odszkodowanie za wadliwe księgowanie

Rachunkowość Prawo pracy

Główny księgowy ponosi odpowiedzialność za wadliwy system księgowania i powstanie karnych odsetek za nieopłacony podatek dochodowy - orzekł Sąd Najwyższy. Nie ma znaczenia, że na co dzień księgowością zajmowali się inni pracownicy, a nieprawidłowości przyniosły spółce zysk.

22.11.2018

SA: Dwulatkowi nie można stawiać zarzutu, że podróżował z nietrzeźwym kierowcą

Prawo cywilne

Nie przyczynia się do powstania szkody dwulatek, który ulega wypadkowi, jako pasażer pojazdu prowadzonego przez swojego nietrzeźwego ojca. W takiej sytuacji nie można również żądać zmniejszenia odszkodowania powołując się na zawiniony przez rodziców brak należytego nadzoru. Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

21.11.2018

NSA: Tytuł profesora przysługuje za cały dorobek naukowy

Szkolnictwo wyższe

Dla oceny dorobku naukowego kandydata na profesora potrzeba wziąć pod uwagę wszystkie publikacje, badania i wykłady przeprowadzone przed i po habilitacji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Uchylił przy tym wyrok i decyzję wcześniejszą z powodu nieścisłości w liczbie prac naukowych i braku recenzji.

21.11.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski