WSA: Schronisko nie ukryje faktu, że znęcano się nad zwierzętami

Administracja publiczna

Były właściciel psów ma prawo żądać od podmiotu, który za publiczne pieniądze prowadzi schronisko, informacji co do ich dalszych losów. Jeżeli wymaga to anonimizacji określonych dokumentów, podmiot nie może odmawiać ich wydania wskazując, że będą one miały wtedy charakter informacji przetworzonej - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

09.12.2018

SN: Odszkodowanie OC należy się bez przedstawienia faktur

Prawo cywilne

Można żądać odszkodowania z tytułu OC również, gdy po wypadku właściciel pojazd naprawił. Nie musi to odszkodowanie odpowiadać równowartości poniesionych kosztów naprawy. Zawsze będą to wszelkie ekonomicznie uzasadnione wydatki, nawet bez konieczności przedstawiania rachunków - przypomniał Sąd Najwyższy.

08.12.2018

Makijaż oszpecił: zapłaciła właścicielka gabinetu, odda kosmetyczka

Rynek i konsument

Makijaż permanentny powiek zamiast upiększyć oszpecił. Solidarną odpowiedzialność za spartaczony zabieg ponoszą właścicielka gabinetu kosmetycznego oraz kosmetyczka wykonująca zabieg, z tym że ta druga w 70 procentach – stwierdził Sąd Okręgowy w Olsztynie.

08.12.2018

Wojewoda: Radny zawsze może wstrzymać się od głosu

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie może zastrzec w statucie, że radny może wstrzymać się od głosu, jedynie o ile dopuszcza to procedura danego głosowania – stwierdził w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda lubelski.

07.12.2018

NSA: Nieudana dekomunizacja ulic. Nie będzie al. Lecha Kaczyńskiego w stolicy

Samorząd terytorialny

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się 7 grudnia br. z sądem I instancji, że niezgodne z prawem były zarządzenia wojewody mazowieckiego zmieniające nazwy ulic w Warszawie w związku z ustawą dekomunizacyjną. W konsekwencji - w 44 wypadkach trzeba zmienić tablice, choćby al. L. Kaczyńskiego na Trasę Łazienkowską.

07.12.2018

WSA: Kradną drzewo, ale to nie powód, by ścinać las

Środowisko

Zgody na wycięcie drzew w prywatnym lesie, wbrew zasadom gospodarki leśnej, można udzielić wyłącznie w nadzwyczajnych przypadkach losowych. Nie jest nim dewastacja drzewostanu przez złodziei. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

07.12.2018

NSA: Nie ma zgody ministra na dalsze orzekanie przez sędziego. I co dalej?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przyjęcie przez ministra sprawiedliwości oświadczenia sędziego o chęci dalszego orzekania nie wymaga jego zgody, bo nie ma on prawa do decyzji - uważa adwokat Michał Jabłoński, występujący przed NSA w imieniu sędziego odesłanego w stan spoczynku. Sądy administracyjne powinny merytorycznie ocenić stan prawny - dodał. Naczelny Sąd Administracyjny rozważa tę tezę.

07.12.2018

TK: Tajemnica przedsiębiorstwa zagrożona przez niekonstytucyjny przepis

Prawo gospodarcze

Przepis zobowiązujący do podawania w sądzie szczegółowych informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa jest niekonstytucyjny - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem TK nie zabezpiecza on interesów przedsiębiorcy, zmuszając go do ujawnienia wszystkich informacji, nawet gdy nie jest to konieczne dla rozstrzygnięcia sprawy.

06.12.2018

SN: Prokurator od wypadków drogowych prowadziła auto "po spożyciu"

Prawo karne Prokuratura

Sąd Najwyższy odroczył rozprawę dyscyplinarną prokurator z Wrześni do 1 lutego 2019 r. w celu uzyskania opinii biegłego neurologa i psychiatry. Obwinionej, która specjalizuje się w oskarżaniu sprawców wypadków drogowych, zarzuca się jazdę po pijanemu.

06.12.2018

WSA: Przekazanie sprzętu dla strażaków nie wymagało uchwały

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu o wartości ponad 618 tys. zł. Okazało się, że czynność ta należała do sfery wykonawczej, tym samym rada naruszyła konstytucyjną zasadę podziału organów gminy. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

06.12.2018

Sąd Najwyższy: Izba Dyscyplinarna sądzi już pierwszą sprawę

Wymiar sprawiedliwości

W środę 5 grudnia rozpoczęła się pierwsza jawna rozprawa w nowej Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. SN jest w tej sprawie sądem pierwszej instancji, a obwinionym jest prokurator, który stawił się do sądu pijany i prowadził auto pod wpływem alkoholu. Kolejne posiedzenie wyznaczono na 11 stycznia 2019 r.

06.12.2018

TK: Zapłacenie za usunięcie pojazdu nie może być warunkiem jego wydania

Administracja publiczna

Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność przepisów Prawa o ruchu drogowym, na podstawie których odbywa się odholowywanie źle zaparkowanych pojazdów. Zdaniem sędziów TK nie można ograniczać prawa właściciela odholowanego pojazdu, wstrzymując wydanie auta do czasu wniesienia opłaty za odholowanie i parkowanie.

05.12.2018

WSA: Umowa kredytowa PKP jest tajemnicą przedsiębiorcy

Spółki Prawo gospodarcze

Wynik negocjacji między bankiem a spółką PKP stanowią wartość ekonomiczną i zawierają klauzule tajności - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dlatego Stowarzyszenie Watchdog nie może otrzyma skanów tych umów kredytowych, mimo, że spółka obraca środkami publicznymi.

05.12.2018

WSA: Decyzje Komisji Weryfikacyjnej nie odbierają prawa do sądu

Samorząd terytorialny

Decyzja jednoinstancyjna Komisji Weryfikacyjnej do spraw nieruchomości warszawskich podlega kontroli sądu administracyjnego - stwierdził w trzech wyrokach Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu skargi warszawskiego ratusza.

05.12.2018

NSA: Odszkodowanie za kradzież paczki kosztem podatkowym

CIT PIT

Kradzież paczki jest czym innym niż jej uszkodzenie. Ze względu na brak winy podatnika, przy kradzieży wypłacenie odszkodowania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

04.12.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski