Polska adwokatura potępia łamanie prawa na Ukrainie

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła w środę uchwałę dotyczącą ostatnich wydarzeń na Ukrainie, w której jednoznacznie potępia działania państwowych organów Ukrainy, łamiące Konwencję o Ochronie Praw...

19.02.2014

RPO też zaniepokojona przesyłkami sądowymi

Problemy związane ze sprawnym doręczaniem przesyłek sądowych dezorganizują pracę oraz godzą w powagę i autorytet sądów, a także podważają zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości alarmuje...

19.02.2014

Biernacki: nie trzeba nam sądów ludowych

Prawo i Sprawiedliwość proponuje utworzenie izby wyższej Sądu Najwyższego, która z udziałem czynnika społecznego oceniałaby kontrowersyjne wyroki sądów. To nie do przyjęcia, politycy nie powinni się...

18.02.2014

Komitet ONZ: rasizm nadal w Polsce obecny

Polska wciąż ma problemy ze zwalczaniem dyskryminacji rasowej, a w polskim ustawodawstwie wciąż są luki w zakresie zwalczania tego zjawiska. Takie m.in. uwagi znajdą się w raporcie Komitetu ONZ ds....

18.02.2014

RPO: chory psychicznie musi mieć przed sądem pomoc

Obowiązujące dotychczas przepisy nie zapewniają należytej ochrony procesowej osób chorych psychicznie stwierdza rzecznik praw obywatelskich. I ubolewa, że przygotowywana nowelizacja ustawy o ochronie...

18.02.2014

RPO: nie ma skargi na przeszukanie UOKiK

Osoby dokonujące kontroli w ramach prowadzonego postępowania antymonopolowego mają uprawnienie do przeszukania pomieszczeń lub rzeczy. Jednak przeszukiwany nie może się od tego odwołać - alarmuje...

17.02.2014

Nie ma szacunku do prawników i prawa

Mediacja i usługi prawne nie są lubiane. W Polsce tylko 9,8 procent społeczeństwa korzysta z usług prawniczych. To jest chyba najmniejsza liczba w całej Unii Europejskiej. Wynika to z braku szacunku...

16.02.2014

MAC: lepiej nie zawieszać przekazywania danych do USA

MAC uważa, że zawieszenie z dnia na dzień przekazywania danych osobowych do USA w ramach bezpiecznej przystani, może mieć poważne konsekwencje zarówno dla gospodarki, jak i dla zwykłych użytkowników...

15.02.2014