Książka "Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem", która ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer jest efektem wieloletniej i różnorodnej praktyki prawniczej jej autorów, skupionej na codziennym stosowaniu przepisów prawa podatkowego, w tym przede wszystkim Ordynacji podatkowej. Od lat autorzy zauważali bowiem brak na rynku wydawniczym pozycji, która zawierałaby kompleksowe omówienie i wyjaśnienie zasad sporządzania pism z uwzględnieniem stanu faktycznego i prawnego w sprawach podatkowych wraz z pogłębionym komentarzem odnoszącym się do praktyki stosowania poszczególnych instytucji podatkowych.

Książka pod redakcją naukową Andrzeja Meleziniego zawiera bogaty zbiór 301 wzorów zaopatrzonych w szczegółowy opis stanów faktycznych oraz podstaw prawnych. Wyjaśnienia i komentarze do poszczególnych wzorów zostały opracowane w oparciu o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, uznaną literaturę przedmiotu oraz praktyczne i wieloletnie doświadczenie autorów, co z pewnością pomoże uniknąć błędów przy tworzeniu pism w sprawach podatkowych.

W publikacji znajdują się wzory dotyczące m.in. takich zagadnień jak:
• decyzje w przedmiocie zobowiązań podatkowych i trybów nadzwyczajnych,
• ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych,
• ponaglenia i skargi na bezczynność organów podatkowych,
• prawa i obowiązki następców prawnych oraz odpowiedzialność osób trzecich,
• czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe,
• zażalenia na postanowienia, zastrzeżenia do protokołu kontroli, odwołania od decyzji.

Publikacja zawiera ponadto wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.ordynacja-podatkowa-wzory.lex.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

 Książka "Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem" dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo >>