RPO: potrzebne przepisy ws. prekampanii wyborczej

Brakuje w polskim prawie regulacji dot. agitacji przed rozpoczęciem kampanii wyborczej lub poza jej granicami; ta luka narusza zasadę równości kandydatów i jawności finansowania kampanii - uważa...

25.07.2014

Asesor sądowy tylko z kontrasygnatą premiera?

Akt powołania asesora sądowego będzie wymagał kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów twierdzi Biuro Analiz Sejmowych. Dodaje jednak, że nie musi to przesądzać o niekonstytucyjności tej instytucji.

24.07.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski