Konkurs w sieci też uregulowany prawem

Za sprawą popularności internetu rozmaite formy konkursów stały się jedną z głównych form promocji własnej działalności w sieci. Niestety, efektem tej popularności są także liczne nieprawidłowości i...

06.04.2014

Testament można sporządzić też w podróży

Art. 953 Kodeksu cywilnego przewiduje, że podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą. Jednak to przepis niezwykle...

06.04.2014

Antydemokratyczna nowela prawa o adwokaturze

Wzmocnienie pozycji rzeczników dyscyplinarnych, wydłużenie okresu przedawnienia, rozpatrywanie spraw pod nieobecność obwinionych, upowszechnienie doręczeń zastępczych to niektóre z propozycji...

06.04.2014

Nagrywanie wymusza prawidłowość postępowania

W procedurze cywilnej nie uregulowano możliwości nagrywania rozprawy przez stronę, tak jak w postępowaniu karnym. Dlatego na sali rozpraw dochodzi niekiedy do konfliktów na tym tle - mówi dyr....

05.04.2014

Prawnicy zaniepokojeni dyrektywą o retencji danych

Obecna europejska dyrektywa dotycząca retencji danych i uchwalone na jej podstawie prawo krajowe niosą w sobie ryzyko nadużyć uważa polska delegacja do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych...

02.04.2014

PIT 2013: duże zmiany w ulgach podatkowych

Cztery tygodnie pozostały do rozliczenia się z fiskusem. W tym roku obowiązują nowe zasady naliczania ulgi prorodzinnej. Zyskali na tym rodzice, którzy mają troje i więcej dzieci, ale straciły osoby...

02.04.2014

Sędzia niemiecki o nagrywaniu rozpraw w Polsce

Sędziowie niemieccy są nieufni i gdyby wprowadzić taki system rejestracji rozpraw jaki obowiązuje w Polsce, to by mieli wątpliwości co do poufności rozprawy, i czy minister sprawiedliwości nie będzie...

01.04.2014

Ostatni dzień na zakup auta z pełnym odliczeniem VAT

Dziś jest ostatni dzień, w którym można kupić samochód z przeznaczeniem na działalność gospodarczą i odliczyć pełną wartość podatku VAT, a także nabyć uprawnienie do odliczenia całego podatku od...

31.03.2014