Jak mówi dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP Arkadiusz Pączka, przyjęty w minionym tygodniu przez rząd projekt ustawy o ułatwieniach w działalności gospodarczej może pozytywnie wpłynąć na polską gospodarkę.
Jak przypomina ekspert, deregulacja, która ma być realnym wsparciem dla firm zamierzających rozpocząć nowe inwestycje, stanowi kontynuację działań zapoczątkowanych w resorcie gospodarki kilka lat temu.
W czwartym pakiecie deregulacji przewidziano m.in. zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS, zwiększenie dostępności ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, poszerzenie dostępu do orzeczeń sądowych oraz zmiany umożliwiające składanie oświadczeń, w miejsce dotychczas wymaganych zaświadczeń.
- Jednymi z ważniejszych projektowanych zmian są: skrócenie czasu trwania kontroli granicznych w portach morskich do 24 godzin oraz wydłużenie terminu na rozliczenie podatku VAT w imporcie przez upoważnionych przedsiębiorców (AEO). W wyniku tej zmiany polskie porty będą mogły zacząć konkurować z ich zagranicznymi odpowiednikami. Ponadto resort gospodarki chciałby także, aby dłuższy termin rozliczania VAT objął nie tylko certyfikowanych importerów, lecz także tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się za ich pośrednictwem. Niestety Ministerstwo Finansów jest na razie przeciwne takiemu rozwiązaniu -  mówi Arkadiusz Pączka.