Szef MSZ: polskie sądy skorumpowane i niewydajne

Władza sądownicza to ostatnia część polskiego systemu, która nie została jeszcze zdemokratyzowana po upadku komunizmu. Jest skorumpowana i niewydajna. My zostaliśmy wybrani z obietnicą jej...

23.10.2017

Wolność zgromadzeń staje się iluzją

Poprzez nowelizację z grudnia 2016 r. prawo do zgromadzeń staje się jedną wielką iluzją. Dlatego, że na zgromadzenia cykliczne wyraża zgodę wojewoda, a nie gmina i to stanowi niebezpieczeństwo dla...

22.10.2017

Sieci sądowe wpływają na stosowanie prawa

Dr hab. Waldemar Hoff profesor Akademii Leona Koźmińskiego uważa, że sieci sądowe i administracyjne są zagrożeniem dla wolności obywatelskich i praworządności. Taką tezę szef Katedry Prawa...

22.10.2017

31 października mija termin na złożenie raportu CbC

Grupy kapitałowe mają obowiązek składać informację o grupie podmiotów tzw. raport Country-by-Country. W przypadku grup, których sprawozdawczy rok obrotowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym i...

20.10.2017

Mediator: zainteresowanie mediacją rośnie, ale powoli

Choć Polacy nie mają jeszcze nawyku mediowania, zainteresowanie mediacjami wciąż rośnie; jeszcze 10 lat temu miałem kilkanaście mediacji rocznie, dziś - w jednym miesiącu mówi mediator dr Grzegorz...

19.10.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski